ULČAR & PARTNERJI

Blaž Prinčič

Blaž se je naši pisarni pridružil v letu 2012. Strankam svetuje zlasti na področjih statusnega in insolvenčnega prava, sodeluje pa tudi pri postopkih združitev in prevzemov ter prestrukturiranj.

Blaž ima bogate izkušnje s svetovanjem in zastopanjem strank v kompleksnih insolvenčnih sporih, s svetovanjem pri prestrukturiranju ter pri zastopanju v gospodarskih in statusnih sporih.